Onze visie

Onze visie bij fysiotherapie Leunissen & Thijssen omvat het creëren van een veilige omgeving waarin communicatie, gelijkwaardigheid en respect voorop staan, zowel binnen ons team als met onze patiënten. Wij streven naar hoogwaardige zorg en deskundigheid door onze behandelaars te voorzien van continue bijscholing en specialisatie op masterniveau, met als doel u de best mogelijke zorg te bieden. Daarnaast geloven we sterk in samenwerking, niet alleen binnen onze praktijk, maar ook met huisartsen, paramedici en specialisten, om een multidisciplinaire aanpak te garanderen. Ons streven naar preventie, beweging en gezondheid vormt de kern van onze praktijk, waarbij we educatie en leefstijladvies integreren om uw welzijn te bevorderen.
Kylian en Mieke
Emma Wassenberg

Onze Missie

Onze missie bij fysiotherapie Leunissen & Thijssen is om actief bij te dragen aan het herstel en de preventie op het gebied van gezondheid en welzijn, zowel voor kinderen als volwassenen. Dit willen we door te streven naar behandelingen van hoge kwaliteit, op maat gemaakt in nauwe samenwerking met u als cliënt, en met een focus op een veilige en betrouwbare behandelomgeving. Kernwaarden zoals deskundigheid, mensgerichtheid, wederzijds respect en vertrouwen vormen de essentie van onze praktijk.

Onze Waarden

Team:
Wij hechten veel waarde aan een veilige omgeving voor zowel onze medewerkers als onze patiënten. Hierbij staat communicatie centraal, met gelijkwaardigheid, respect en ruimte voor feedback en feedforward.

Hoogwaardige zorg en deskundigheid:
Onze behandelaars voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Zij zijn aangesloten bij relevante netwerken, blijven zich bijscholen en streven naar specialisatie op masterniveau. Onze therapeuten zijn ingeschreven bij het BIG-register en het centraal kwaliteitsregister van het KNGF, en volgen jaarlijks BHV-cursussen. Regelmatig intercollegiaal overleg zorgt voor een breed perspectief op casuïstiek.

Kylian Thijssen

Samenwerking:
Goede communicatie met huisartsen, paramedici en specialisten is essentieel. We streven ernaar om diverse zorgprofessionals binnen onze praktijk te hebben, zodat we een multidisciplinaire aanpak kunnen bieden. Dit bereiken we door samenwerkingen aan te gaan.

Preventie, bewegen en gezondheid:
Preventie staat hoog op onze agenda. Beweging, leefstijl en educatie zijn hierbij cruciaal. Bij fysiotherapie Leunissen & Thijssen geloven we dat leven gelijk staat aan bewegen.

Kortom, bij fysiotherapie Leunissen & Thijssen staat uw gezondheid centraal. We zijn er om u te ondersteunen in uw herstel en om samen te werken aan een gezonde toekomst.