behandelkamer fysio leunissen en thijssen
Fysiotherapie

De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen. Hij/zij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.

Nadat U telefonisch een afspraak heeft gemaakt voert uw behandelaar in de eerste sessie een onderzoek uit. Het doel hiervan is het in kaart brengen van de oorzaak van uw klacht. Alleen op deze manier is het opstellen van een adequaat behandelplan mogelijk.

Indien U niet door uw huisarts/specialist wordt verwezen voert uw behandelaar als eerste een screening uit, waarna het lichamelijk onderzoek volgt. Aan het eind van het eerste consult zal, met uw instemming, een korte rapportage naar de huisarts worden gestuurd. 

Bij het bestaan van een chronische aandoening (overleg hieromtrent met uw behandelaar) is een verwijzing van de huisarts/specialist noodzakelijk.

Na de laatste behandeling wordt altijd een eindrapportage naar uw huisarts gestuurd.

Manuele therapie

Manuele therapie is een verbijzondering (specialisatie) binnen de fysiotherapie. De manueel therapeut is de bewegingsconsulent bij uitstek voor gezondheidsproblemen als gevolg van stoornissen in de functie van de wervelkolom en extremiteiten (armen en benen).

Werkzaamheden Manueel therapeut:
De manueel therapeut is als gezondheidsdeskundige een specialist op het terrein van functiestoornissen van de wervelkolom en extremiteiten. Vanwege zijn specifieke kennis en vaardigheden op het terrein van diagnostiek en therapie kan hij/zij als casemanager functioneren bij gezondheidsproblemen als gevolg van stoornissen in het houdings- en bewegingapparaat (vooral bij klachten als gevolg van wervelkolom problemen).

Het vertalen van klachten in stoornissen in de artrogene (gewrichten), musculaire (spieren) en neurogene (zenuwen) functies van het bewegingsapparaat en het relateren van beperkingen in activiteiten is een belangrijk onderdeel van het werk.nBij deze interpretatie wordt rekening gehouden met persoons- en omgevingsfactoren!

In de behandeling kan de manueel therapeut gebruik maken van Low Force- High Velocity Thrust technieken, in de volksmond ook wel “kraken” genoemd.

Oncologische revalidatie

Als de diagnose “kanker” wordt gesteld heeft dat een enorme impact op betrokkene en zijn naaste omgeving.

Na uitvoerig onderzoek start de behandeling, welke kan bestaan uit operatie, radiotherapie en of chemo- hormoontherapie of combinatie van deze. Het effect van de ziekte en de behandeling op gezondheid en kwaliteit van leven is vaak ingrijpend.

De fysiotherapeut is onder deze omstandigheden niet de zorgverlener waar men in eerste instantie aan denkt.

Toch is uit recente publicaties in wetenschappelijke tijdschriften gebleken, dat het vroegtijdig, dus al in de onderzoeksfase, starten met trainen onder begeleiding van een oncologische fysiotherapeut een positief effect heeft op kracht, conditie en herstel van kwaliteit van leven en het optreden van bijwerking t.g.v. medicatie etc. kan verminderen.

De oncologiefysiotherapeut heeft een 2 jarige post- HBO opleiding gevolgd. Deze opleiding staat helemaal in het teken van de vaak complexe problematiek waar mensen met kanker mee te maken krijgen, waardoor de oncologiefysiotherapeut de professional bij uitstek is.

Shockwave behandeling

Vanaf nu kunt u ook bij ons terecht voor shockwave therapie.

ESWT ofthewel Extracorporal Shock Wave Therapy is een schokgolf behandeling van hardnekkige aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Een behandeling die geschikt is voor o.a.:

 • golfers- en tenniselleboog
 • hielspoor
 • achillespeesontsteking
 • schouderklachten
 • knieklachten

Diverse wetenschappelijke studies geven aan dat deze vorm van therapie vaak goede, snelle resultaten oplevert.

Shouderrevalidatie

Fysiotherapie Leunissen & Thijssen participeert actief in het Schoudernetwerk Oostelijk Zuid Limburg.

De vereniging Schouder Netwerk Oostelijk Zuid Limburg (SOZL) bestaat uit een groep fysiotherapeuten die vanuit hun persoonlijke interesse een specialisatie hebben opgebouwd op het gebied van schouderdiagnostiek en schouderrevalidatie. De vereniging heeft als doel de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met schouderaandoeningen te optimaliseren. Hiertoe wordt een specifiek scholingstraject gevolgd en vindt er vijf maal per jaar intercollegiale toetsing plaats.

Chronische behandeling

Heeft u een chronische aandoening? Dan kan fysiotherapie verlichting en verbetering bieden. Fysiotherapie bij chronische aandoeningen wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. En in sommige gevallen vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering. Hierbij is er vaak een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Wilt u hier meer over weten, stel u vragen gerust. Onze therapeuten onderzoeken graag of ze iets voor u kunnen betekenen en wat dit verzekeringstechnisch voor u inhoudt.

Hier vallen aandoeningen aan het zenuwstelsel onder, zoals:

 • aangeboren afwijkingen
 • Cerebrobasculaire accident (CVA)
 • Multiple sclerose
 • Parkinson
 • Spierziekte
 • Etc


Of aan het bewegingsapparaat

 • Aangeboren afwijlkingen
 • Botbreuken
 • Frozen Shoulder
 • Etc


Overige aandoeningen

 • Diffuse interstietiele longaandoening
 • Lymfoedeem
 • Perifeer arterieel vaatlijden
 • COPD
 • etc

Bij meer informatie kunt u de chronsiche  aandoeningen lijst voor fysiotherapie zoeken via google.

cva revalidatie
Kinesiotape

Dit is een vorm van taping waarbij er gebruik wordt gemaakt van elastische tape. Het mooie van deze vorm van taping is dat het de bewegingen ondersteund maar dat het niet beperkend is in bewegen.

Kinesiotape wordt ingezet als onderdeel van behandeling. Het kan gebruikt worden ter pijnvermindering, spiertonusvermindering, bij sportblessures, littekenbehandeling etc.

De eerste keer dat de tape zal worden toegepast zullen er geen kosten verrekend worden. De daarop volgende behandelingen wordt de tape, of door uzelf meegenomen naar de behandeling, of u koopt een rolletje in de praktijk. Bij specifieke vragen/ tapetechnieken (zoals bij hooikoorts) wordt er 7,50 euro in rekening gebracht.

Parkinson behandeling

Fysiotherapie Leunissen & Thijssen participeert actief in het ParkinsonNet.

Als u problemen ervaart bij het dagelijks bewegen, zoals lopen, fietsen, opstaan uit een stoel of omrollen in bed, kunt u baat hebben bij fysiotherapie. Dat is ook het geval als uw conditie minder wordt, er houdingsproblematiek is of bij nek- en schouderklachten. Contact met de fysiotherapeut is tevens zinvol als u valincidenten heeft of vaak bijna valt. Ook als u merkt dat u steeds minder beweegt, meer hulp nodig heeft van anderen en/of neigt naar inactiviteit, kan de fysiotherapeut u ondersteunen.

Ook is middels het ParkinsonNet intensief contact met andere zorgverleners.

parkinson behandeling
Fysio Leunissen en Thijssen

Wij doen mee om geld op te halen voor kankeronderzoek.

Geld dat heel hard nodig is, want maar liefst 1 op de 2 mensen in Nederland krijgt de diagnose kanker.

Sponsor en help KWF met de financiering van belangrijk onderzoek naar kanker.

Namens Fysio Leunissen & Thijssen en KWF: dankjewel!

Doneer hier!